logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

2021 – 2022 YILLARINA AİT FAALİYET RAPORU

                          

TÜRK BİNİCİLİK SPOR VAKFI

2021 – 2022 YILLARINA AİT FAALİYET RAPORU

 

            Değerli üyelerimiz vakfımız çalışma raporunu sunmadan önce Vakfımız kurucularından ve eski Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli insan Sn. Ali TOPALOĞLU’ nun vefatı gerek vakfımız, gerek binicilik camiasını ve sevenlerini derinden üzmüştür. Sevgili Ali TOPALOĞLU’ nu bir kez daha rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz.

            Değerli üyelerimiz 2021-2022 faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarımızdan kısaca söz etmek isteriz:

            Türk Binicilik Spor Vakfı’nın en önemli amaçlarından biri binicilik sporunun kamu / halk sağlığının faydasına sunulması ile engelli bireylerin rehabilitasyonunun binicilik sporu ile desteklenmesine dair gerekli altyapının, çalışma ve projelerin geliştirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde, Vakfımızın öncülüğünde, Ülkemizde Terapötik Binicilik (“Hippoterapi”) uygulamasının standardizasyonunun sağlanması, hippoterapist eğitimi ve Hippoterapistlerin bir uzmanlık altında toplanabilmesi amacıyla projeler hazırlanmaktadır. Söz konusu projeler, hippoterapinin multidisipliner yapısı çerçevesinde, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Atlı Spor Kulübü, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Türkiye Ergoterapistler Derneği, Dil Konuşma Terapistleri Derneği tarafından, İş Birliği Protokolleri kapsamında desteklenmektedir.  Bununla birlikte “TBSV” ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (“SERÇEV”), faaliyet alanları ve amaçları doğrultusunda, Serebral Palsili (“SP’li”) çocukların ve ailelerinin erişilebilir, güvenilir imkanlarla yaşam kalitelerini artırmak saikiyle, hippoterapinin öncelikli faydalanıcısı olan SP’li çocukların eğitimli kişilerin emin ellerine emanet edilmesi ve gönül rahatlığıyla at ile buluşturulabilmesi için hippoterapist uygulama ve eğitimlerinin Ülke genelinde standartları belirlenmiş şekilde uygulanmasını desteklemek için işbirliği yapmıştır.

            TBSV tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı (2020 – I Genel Çağrı) kapsamında, “Hippoterapinin ve Hippoterapistlerin Ülkemizde Yaygınlaştırılması ve Hippoterapinin Serebral Palsili Bireyler Üzerindeki Yaşam Kalitesinin Ölçümlenmesi”ne dair proje sunulmuş; yapılan değerlendirme çerçevesinde Proje kabul edilmiştir.

            TBSV tarafından, uluslararası ve akredite Terapatik Binicilik (“Hippoterapi”) organizasyonları olan HETI (Horses in Education and Threrapy International) ve CEFTA (The Czech Equine Facilitated Therapy Association) ile iletişime geçilerek, Ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan Hippoterapi Uygulaması ve Hippoterapist Standardizasyonu konusunda işbirliği yapılması hususunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler neticesinde fizyoterapist, ergoterapist ve dil konuşma terapistlerinin yer aldığı, toplam 9 hafta devam edecek olan ve teori ile pratik kısımlardan oluşan, Uluslararası Akredite / Kabul Edilen Standartlarda Hippoterapi Uygulaması ve Hippoterapist Eğitimi hususunda CEFTA ile anlaşma sağlanmıştır. CEFTA tarafından verilen eğitimler tamamlanmıştır. Bununla birlikte, her iki uluslararası akredite organizasyon ile “Hippoterapi Uygulaması” ve “Hippoterapist”lerin bir uzmanlık altında toplanması, mesleki standartlar ile yeterlilik, değerlendirme/ölçümlendirme ve sertifikasyon koşulları, uygulama alanlarının standartları, terapi atı standartları ile sertifikasyonu, belirtilen konulara ilişkin merkezlerin kurulması ile bu merkezlerin taşıması gereken nitelikler bakımından uluslararası alanda akredite / kabul görmüş standart ve şartların Ülkemizde uygulanması ve standardizasyonunun sağlanması amacıyla know-how ve/veya tecrübe paylaşımına dayalı iş birliği görüşmeleri ve çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşme ve çalışmalar hâlihazırda devam etmektedir.       

            TBSV tarafından, uluslararası hippoterapi uygulaması ile engelli binicilerin yetiştirilmesi açısından Avrupa birliği ekolü ile birlikte bir diğer ekol olarak kabul edilen Moskova Engelli Binicilik Kulübü (“MKKİ”) ile iletişime geçilerek, Ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan Hippoterapi Uygulaması, Hippoterapist Standardizasyonu ve Engelli Binicilerin eğitimi konusunda işbirliği yapılması hususunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Vakıf ile MKKİ arasında, “terapi, terapist eğitimi, eğitim ve eğitimci eğitiminin esaslarının belirlenmesi, Türkiye ve Rusya arasında engelli çocukların uygulamalı terapi seansları için değişim programlarının düzenlenmesi, hippoterapist eğitiminin standardizasyonunu sağlamak için eğitim sertifikasyonu programlarının hazırlanması ve uygulanması, Rusya ve Türkiye’de MKKİ’nin deneyimleri ve altyapısı çerçevesinde binicilik sporları eğitmenleri için eğitim verilmesi ve spor müsabakalarının hazırlanması ve organizasyonu ile Türkiye ve Rusya’da engelli çocuklar için ortak uluslararası rehabilitasyon kamplarının düzenlemesi” hususunda İşbirliği Mutabakatı imzalanmıştır.

            Hippoterapi uygulamasının uluslararası standartlarda uygulamasının ülkemiz genelinde uygulanması ve yaygınlaşmasının sağlanması amacıyla uygulamada görev alması planlanan Hippoterapist Eğitmeni, Hippoterapist, Terapi Atı Lideri, Hippoterapi Atı Eğiticisi, Yan Yürüyücü guruplarının mesleki standartlarının belirlenmesi; söz konusu guruplara ilişkin mesleki yeterlilikler ile ölçümleme/değerlendirme ve sertifikalandırma koşullarının oluşturulması amacıyla, uluslararası akredite / kabul gören organizasyonlar ile yapılan görüşmeler ve bu kapsamda elde edilen bilgiler de dikkate alınarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve MYK ile işbirliği süreci başlatılmıştır.

            Türk Binicilik Spor Vakfı (“TBSV”) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”), faaliyet alanları ve amaçları doğrultusunda, Selebral Palsili (“SP’li”) çocukların ve ailelerinin erişilebilir, güvenilir imkanlarla yaşam kalitelerini artırmak saikiyle, hippoterapinin öncelikli faydalanıcısı olan SP’li çocukların eğitimli kişilerin emin ellerine emanet edilmesi ve gönül rahatlığıyla at ile buluşturulabilmesi için hippoterapist uygulama ve eğitimlerinin Ülke genelinde standartları belirlenmiş şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

            İşbirliğinin temel saikleri arasında, hippoterapinin multi-disipliner yapısı dikkate alınarak belirlenen tüm proje paydaşlarıyla beraber, Hippoterapinin çocuklar ile aileleri için makul ve erişebilir hale gelmesini temin etmekle birlikte, terapi, terapisteğitimi ve Eğitim ve Eğitimci Eğitiminin esaslarını belirlemek, uluslararası projeler ile iyi uygulama değişimleri sağlamak,eğitim sertifikasyonu gerçekleştirmek suretiyle Hippoterapist Eğitiminin Standardizasyonun sağlamak yer almaktadır.

            Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi amacıyla İktisadi İşletme kurulmuştur.

            Binicilik sporunun kamu/Halk Sağlığının Faydasına Sunulması ile Engelli Bireylerin Rehabilitasyonunun Binicilik Sporu ile Desteklenmesi” ve Ülkemizde Terapatik Binicilik (Hippoterapi) uygulamasının standardizasyonunun sağlanması, hippoterapist eğitimi ve Hippoterapistlerin bir uzmanlık altında toplanabilmesi amacıyla hazırlanmış ve hazırlanacak projeler çerçevesinde CEFTA (The Czech Equine Facilitated Therapy Association), Moskova Engelli Atçılık Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile diğer ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla irtibata geçilerek, iş birliği ve çözüm ortaklığı yapılması ve bunların geliştirilmesi çalışmaları yapılarak uygulamaya geçilmiş ve halen devam etmektedir.

            Ulusal ve uluslararası projelerimiz kapsamında Selebral Palsili hastaları dinlemek ve farkındalık yaratmak için Ankara Atlı Spor Kulübü tesislerinde organizasyon düzenlenmiştir.

            Ankara Atlı spor Kulübünde 01-02 Ekim 2022 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kupası’ nda Vakfımız adına engel atlama yarışı düzenlenmiş ve vakıf başkanımız Burak KOÇ ile yönetim kurulu üyelerimiz tarafından birinci olan biniciye ödülü verilmiştir.  

Binicilik sporu dalında faaliyet gösteren kulüplerle temas kurularak kulüplerin tesisleri, sporcu sayıları, at sayıları ve diğer bilgileri hakkındaki bilgiler toplanmış ve vakfımızın ilerde yapacağı çalışmalara ışık tutması bakımından kaydedilmiştir.

            İnternet sitemiz günümüz koşullarına ayak uyduracak şekilde ve sorulara cevap verecek ve faaliyetlerimizden bir kısmının sergilenmesine hizmet edecek biçimde yeniden düzenlenmiş ve periyodik aralıklarla güncellenmesi sağlanmıştır.

 

 

Burak KOÇ

Türk Binicilik Spor Vakfı                                                                                               

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

           

Paylaş:

Etiketler: turk binicilik spor vakfı