logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Veri Giriş Noktalarına Göre Aydınlatma Metni

 

VERİ GİRİŞ NOKTALARINA GÖRE

AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METİNLERİ

1.    Müşteri ile Yüz Yüze Yapılan İşlemler

Veri sahipleri Türk Binicilik Spor Vakfı’ na bizzat geldiklerinde Türk Binicilik Spor tarafından kişisel veri temin edilmesi halinde, veri işleyenin aydınlatma ve gerekli olması hâlinde ilgili kişinin açık rızasını alma yükümlülüğü söz konusu olacaktır.

Bu itibarla, veri sahibine EK-1’de yer alan ve Türk Binicilik Spor Vakfı tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda hazırlanan aydınlatma metninin Türk Binicilik Spor Vakfı alacağı yönetsel karar neticesinde ilgili süreçlerde mevcut durumu yansıtacak şekilde nihai hâle getirilmesi suretiyle müşterilere sunulması önerilmektedir.

Türk Binicilik Spor Vakfı’ na gelen veri sahipleri haricindeki ziyaretçilere ise EK-2’de yer alan Ziyaretçi Metni’nin sunulması ve talep halinde EK-1’de yer alan aydınlatma metninin kopyasının temin edilmesi uygun olacaktır.

2.    İnternet Sitesi Aracılığıyla Olan İşlemler

Türk Binicilik Spor Vakfı tarafından yönetilmekte ve yürütülmekte olan internet sitesi üzerinden hizmet sunulabilmekte olup, internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi sırasında kişisel verileri işlenebilmektedir. Veri girişinin söz konusu olduğu internet sayfalarında KVKK tahtında veri sorumlusu olan Türk Binicilik Spor Vakfı’ nın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesini teminen hazırlanan Aydınlatma Metni ve ilgili kişilerin Türk Binicilik Spor Vakfı KVKK kapsamında iletecekleri taleplere ilişkin olarak tanzim edilen Başvuru Formu metinlerine referans vermek suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

EK–1’de yer alan Aydınlatma ve Açık Rıza Metni ve ayrıca iletilen “Başvuru Formu”nun internet sitelerinde kolayca bulunabilecek ayrı bir başlık altında yayınlanmalıdır. Önemine binaen belirtmek gerekir ki, söz konusu metinler Türk Binicilik Spor Vakfı internet sitelerinde yayımlanmalı ve bu suretle veri sahiplerinin bilgisi dâhiline sunulmalıdır.

3.    E-posta (Mail-Order) Aracılığıyla Olan İşlemler

Türk Binicilik Spor Vakfı yetkilileri ile e-posta adresleri üzerinden iletişime geçerek yetkili kişilerden bilgi talep edebilmekte, e-posta vasıtasıyla hizmetlere ilişkin olarak çeşitli işlemleri yürütebilmekte ve çalışanlar tarafından veri sahipleri ile iletişime geçilebilmekte ise; söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında Türk Binicilik Spor Vakfı  aldıkları/alacakları hizmetin ifasını teminen kişisel verilerini Türk Binicilik Spor Vakfı’ na iletmesi hâlinde, ilgili kişilerin açık rızası bulunduğu yönünde değerlendirme yapılabileceğine dair bir yorum yapılabilecek ise de Türk Binicilik Spor Vakfı’ na aydınlatma yükümlülüğü baki olduğundan otomatik e-posta yoluyla müşterilere aşağıdaki mealde bir bilgilendirmenin yapılması uygun olacaktır;

“Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel veriler, belirttiğiniz amaç ve doğrultuda işlenecek ve talebinizin karşılanması için gerekli işlemlerin yürütülebilmesini teminen Türk Binicilik Spor Vakfı ilgili birimlerine ve/veya iş ortaklarına aktarılabilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Türk Binicilik Spor Vakfı kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (örneğin nüfus cüzdanı sureti ve sair kimlik belgesi) talep etme hakkını saklı tutar. E-posta gönderilmesi sırasında çıkabilecek problemlerden Türk Binicilik Spor Vakfı sorumlu değildir. Tarafınızca veya yetkilendirdiğiniz kişi(ler) aracılığıyla iletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru söz konusu olması hâlinde söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası Metnine buradan https://turkbinicilik.org.tr erişebilirsiniz.”

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Açık Rıza Metni

 

Türk Binicilik Spor Vakfı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kimlik, görsel ve işitsel verilerimin, Türk Binicilik Spor Vakfı’ nın  reklam, bilgilendirme, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sosyal medya platformları ya da basın kanalları üzerinden Vakıf tanıtımının yapılması amacıyla işlenmesine ve yayınlanmasına, açık rıza gösterdiğimi beyan ediyorum

Kişisel bilgilerimin, Türk Binicilik Spor Vakfı tarafından yetkili kurumlar tarafından yürütülen denetim faaliyetleri esnasında ve yetkili kurumları bilgilendirme amaçlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

 

 

 

Kabul ediyorum.

 

 

 

Kabul etmiyorum

 

 

Türk Binicilik Spor Vakfı tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Ad Soyad:

 

Tarih:

 

İmza:

 

 

Paylaş:

Etiketler: Veri Giriş Noktalarına Göre Aydınlatma Metni