logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

HİPOTERAPİNİN ETKİ MEKANİZMASI VE FAYDALARI

Hipoterapi, atın hareketlerinden yararlanma prensibine dayanmaktadır. At hareketi ritmik, tekrarlayıcı ve çok
yönlüdür. Bu hareketler insanın yürüme aktivitesi sırasında vücudunda oluşan üç boyutlu hareketlere çok benzerdir.
Hastanın kas-iskelet ve sinir sistemindeki problemler sebebi ile oluşan hareket bozuklukları, atın yürümesi ile oluşan
ritmik hareketlerin yardımıyla düzeltilmesi amaçlanır.
Atın kendine ait bir ısısı vardır. Atla ile terapi uygulanan kişi arasındaki ısı transferi sayesinde kas tonusu
bozukluklarının regülasyonuna, ağrı-spazm-ağrı döngüsünün kırılmasına ve psikososyal açıdan genel iyilik halinin
desteklenmesine etki ettiği düşünülmektedir.
Hipoterapi seansları, fonksiyonel yaşam becerilerinin birleştirildiği amaca yönelik terapiler içerisinde kullanılmaktadır.
Hipoterapi seanslarında özellikle dinamik sistem teorisi ve motor öğrenme prensipleri göz önünde bulundurularak;
aktivitenin zorluğu, süresi, hızı, aktivite bölümlerinin sırası, çeşitliliği değiştirilerek günlük yaşam aktivitelerinin kalıcı
olarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Hipoterapinin faydaları fiziksel, duyusal, bilişsel, psikososyal olmak üzere alt başlıklara ayrılabilir;
Fiziksel faydaları:
Kas simetrisinin geliştirilmesi,
Kas kuvvetinin arttırılması,
Postüral düzgünlüğü sağlanması,
Gövde stabilizasyonunun arttırılması,
Denge ve yürüme becerilerinin arttırılması,
Spastisite regülasyonunun sağlanması,
Solunum kontrolünün arttırılması,
Konuşmanın motor kontrolünü desteklenmesidir.
Duyusal faydaları:
Vestibuler, proprioseptif, taktil, işitsel ve görsel girdiler sağlar. Sağladığı girdiler sebebi ile motor planlamada
kolaylık sağlayarak koordinasyon, zamanlama ve motor yanıtların düzenlenmesine yardım eder.
Duyu bütünlüğünde gelişme sağlar.
Bilişsel düzeyde faydaları:
Algı, dikkat, farkındalık gibi bilişsel kontrolü arttırılması,
Öğrenme becerisinin arttırılması,
Entellektüel kapasitenin arttırılmasıdır .
 
Psikososyal düzeyde faydaları:
Öz-benlik, öz-saygı, kendine güvenin arttırılması,
Emosyonel olarak iyi olma halinin arttırılması,
Hayata bağlılık ve yaşama sevincinin arttırılması,
Davranış kontrolünü geliştirilmesi (2, 3).
Kendine güvenin geliştirilmesi ve takım çalışmasının desteklenmesidir.
Hoşa giden bir aktivite olması da sosyal yönüdür.
Paylaş: